Bitcoin z regulacjami w Wielkiej Brytanii

Komisja Nadzoru Finansowego Wielkiej Brytanii (FCA) opublikowała w środę 31 lipca końcowe wytyczne dotyczące prawnego uregulowania rynku cyfrowych aktywów, a więc również Bitcoina. Mają one wyjaśnić wszystkim zajmującym się aktywami cyfrowymi, które działania na tym polu są zgodne ze stanowiskiem FCA, a które poza nie wykraczają. Dają również pewne wskazówki, jakie niebezpieczeństwa dla konsumentów wiążą się z działalnością na rynku aktywów cyfrowych.

Szerokie konsultacje

Nim brytyjska komisja sporządziła te wytyczne, przez dziewięć miesięcy zbierała informacje na temat rynku cyfrowego i tego, co się na dzieje, oraz jak działa. Konsultowała się również z przedstawicielami tej branży. Choć respondenci pytani, czy komisja idzie w swych pracach w dobrym kierunki, odpowiadali zwykle, że tak, to w czasie tych konsultacji ostateczny kształt wytycznych ulegał wielu przekształceniom. Zmierzały one do tego, aby jasno tłumaczyły, co podlega regulacjom prawnym w Wielkiej Brytanii, a co nie. I rozróżniały, które aktywa kryptograficzne mieszczą się w granicach określonych przez obecne ramy prawne, a które są jednak poza nimi.

Wytyczne mają pomóc

Sporządzone niedawno wytyczne mają pomóc firmom zrozumieć, czy ich działalność związana z aktywami kryptograficznymi podlega przepisom FCA. Pozwolą też ustalić, czy na to czym się zajmują konieczne jest zezwolenie i co muszą zrobić, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w UK przepisami.

Opublikowane wytyczne skomentował Christopher Woolard, dyrektor wykonawczy do spraw strategii i konkurencji w FCA, który stwierdził między innymi, że rynek cyfrowych aktywów jest co prawda jeszcze mały, ale cały czas się rozwija. Z drugiej strony jest bardzo złożony i obejmujący szeroki zakres działalności.

  • Wskazówki FCA pomogą wyjaśnić, które działania związane z aktywami cyfrowymi mieszczą się w naszym zakresie
  • regulacyjnym – powiedział też dyrektor Christopher Woolard.

Ostrzeżenia dla konsumentów

Wytyczne FCA dotyczą również konsumentów inwestujących w aktywa kryptograficzne. Brytyjska komisja zwraca im uwagę, że muszą wiedzieć, iż brak jest pewnych zabezpieczeń regulacyjnych związanych z zakupem nieuregulowanych aktywów kryptograficznych. Komisja wskazuje, że na przykład. Bitcoin, Ether, XRP i inne podobne aktywa nie są objęte systemem rekompensat za usługi finansowe, a w przypadku problemów konsumenci nie mają możliwości skorzystania z usług rzecznika finansowego.

FCA w oficjalnym komunikacie stwierdza również między innymi, że inwestujący w takie aktywa kryptograficzne muszą zachować szczególną ostrożność i powinni zapewnić, że rozumieją, iż mogą ponosić spore ryzyko związane z aktywami, które nie mają wartości wewnętrznej,.

Te końcowe wytyczne FCA to następstwo opublikowanego w październiku 2018 roku raportu grupy zadaniowej do spraw kryptowalut. W sprawozdaniu tym zawarto szeroki przegląd korzyści i zagrożeń dotyczących obrotu aktywami cyfrowymi. Były tak również pewne wskazówki, jaką politykę i podejście regulacyjne do tego rynku prezentuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Giełdy Kryptowalut
4,0 rating
4,3 rating
W trakcie rejestracji można uzyskać darmowe 200 $
3,8 rating
Coxi.io to giełda kryptowalut założona w Polsce
3,8 rating
Coinquista to profesjonalna polska giełda.
3,8 rating
Sławomir Zawadzki, prezes stoi za projektem tej giełdy.
Polecamy sprawdzić

Musisz sprawdzić Bitcoin i programy afiliacyjne, które polecamy.

Aktualne tematy na forum
Guarda Portfel kryptowalut
Atomic Wallet
Ledger Nano S
Mycelium i exodus
Blockchain i electrum
Kryptowaluty Gielda
Wpisy na forum dyskusyjnym Kryptowalutygielda.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Kryptowalutygielda.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.