Polska miejscem premiery zdecentralizowanej giełdy Value DEX

Jak wiadomo Value uruchomiło zaawansowaną giełdę obrotu aktywami cyfrowymi funkcjonująca pod nazwą Value DEX. Platforma spełnia także rolę rynku wtórnego dla obrotu security tokens.

Value Dex to następne dobrze zapowiadające się przedsięwzięcie dedykowane do obszaru cyfrowych papierów wartościowych. Jego największym atutem i zarazem wyróżnikiem jest to, że osoby dokonujące zakupu tokenów mają rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie firmy.

Czym jest Value?

Value to nic innego jak innowacyjny start-up, tworzący rozwiązania w oparciu o zastosowanie rozwiązań technologii blockchain. Obszar jego działań skoncentrowany jest na znalezieniu rozwiązań problemów z którymi borykają się spółki kapitałowe. W realizacji zadań Value wykorzystuje narzędzia w postaci security tokens, jak i inteligentne kontrakty. Warto podkreślić fakt, że do tej pory firma nie tylko została poproszona, ale również przeprowadziła trzy Security Token Offering na terenie Unii Europejskiej (UE) i rejonie CEE.

Kilka słów na temat giełdy Value Dex

Jak już wcześniej wspomniano 19 września bieżącego roku firma Value uruchomiła Value Dex, czyli nie tylko zaawansowaną, ale również zdecentralizowaną giełdę zajmującą się obrotem aktywów cyfrowych. Wprowadzona decentralizacja miała za zadanie skutecznie zapobiegać ewentualnym manipulacjom związanym z cenami wspomnianych aktyw, jak również stanowić ochronę przed fałszerstwami handlowymi.

Warto podkreślić fakt, że tokeny emitowane przez firmę podlegają wszelkim regulacjom prawa estońskiego. Jest to jednoznaczne z faktem, że są one całkowicie zgodne z wymaganiami stawianymi papierom wartościowym.

Osoby, które zdecydowały się na zakup wspomnianych tokenów VCO zyskały w ten sposób bardzo szeroki dostęp do ingerencji we wszystkie obszary związane z funkcjonowaniem firmy. Między innymi mają oni prawo do:

  • zabierania głosu w sprawach związanych z dystrybucją wygenerowanych zysków
  • wyboru tematów omawianych w trakcie Walnego Zgromadzenia Tokenariuszy,
  • wglądu oraz analiz sporządzonych raportów kwartalnych
  • partycypacji w uzyskanych zyskach.

Co tworzy projekt Value?

Ekosystem Value tworzą dwa kluczowe projekty czyli:

  • Value Tech skoncentrowany w głównej mierze na walucie cyfrowej Fiat oraz obsługiwaniu STO
  •  Value Equity będący prywatną spółką inwestycyjną

Idea Value

Ideą przyświecającą Value jest wygenerowanie zmian w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych. Chodzi tu głównie o obszar związany z dystrybucją zysków oraz sposobem jego nadzorowania przez większościowych udziałowców. Jak wiadomo mniejszościowi udziałowcy, pomimo faktu że również dostarczają kapitału, nie mają praktycznie prawa głosu w podejmowanych decyzjach.

Dlatego też firma postanowiła funkcjonować w oparciu o zasadę mówiącą o tym, że już jeden token uprawnia jego posiadacza do oddania jednego głosu. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że każda osoba, która zakupiła token lub tokeny w takim samym stopniu będzie mogła uczestniczyć w dystrybucji zysków oraz w podejmowaniu decyzji jaki procent osiągniętych zysków zostanie wypłacony przez firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Giełdy Kryptowalut
4,0 rating
4,3 rating
W trakcie rejestracji można uzyskać darmowe 200 $
3,8 rating
Coxi.io to giełda kryptowalut założona w Polsce
3,8 rating
Coinquista to profesjonalna polska giełda.
3,8 rating
Sławomir Zawadzki, prezes stoi za projektem tej giełdy.
Polecamy sprawdzić

Musisz sprawdzić Bitcoin i programy afiliacyjne, które polecamy.

Aktualne tematy na forum
Guarda Portfel kryptowalut
Atomic Wallet
Ledger Nano S
Mycelium i exodus
Blockchain i electrum
Kryptowaluty Gielda
Wpisy na forum dyskusyjnym Kryptowalutygielda.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Kryptowalutygielda.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.