Różnica pomiędzy Blockchain a Bitcoin

Te dwie z pozoru podobne nazwy w rzeczywistości są całkiem innymi terminami. Mogą być one mylone przez osoby dopiero rozpoczynające przygodę z kryptowalutami. Przyjęło się używać terminu Bitcoin, mówiąc o technologii Blockchain. Tak naprawdę nazwy te powinny być używane w odrębnych sytuacjach. Rozpoczynając przygodę z kryptowalutami oraz technologiami blockchain konieczne jest poznanie różnic między nimi. O tym w poniższym artykule.

Znacznie spłycona analogia

Przyjmijmy następujące fakty:

  • Witryny internetowe są specyficzną technologią, służącą udostępnianiu informacji;
  • Wyszukiwarki internetowe są najpopularniejszym sposobem korzystania ze stron internetowych;
  • Google to najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa.

    Nawiązując do tematu:

  • Blockchain jest technologią służącą do rejestrowania informacji w postaci bloków;
  • Kryptowaluty są najbardziej znanym sposobem korzystania z technologii blockchain;
  • Bitcoin to pierwszy i najbardziej popularny przykład krypto walut.

Koncepcja łańcucha bloków (Blockchain)

Większa część sieci blockchain według projektu jest w typie rozproszonej i zdecentralizowanej księgi cyfrowej. Blockchain jest po prostu elektroniczną, cyfrową księgą rachunkową. Informacje w niej zawarte dotyczą rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach sieci.

Dokładnie mówiąc, blockchain jest liniowym łańcuchem utworzonym z wielu połączonych ze sobą bloków. Technologia ta może być użyta w innych działaniach, również tych niedotyczących operacji finansowych, a wymagających stałego zapisu transakcji prowadzonych w sieci.

Cechami sieci blockchain jest decentralizacja i rozproszenie. Co to oznacza? Wygląda to podobnie jak typowe księgi rachunkowe typu książka telefoniczna lub transakcje danego użytkownika widoczne na profilu aukcyjnym. Za księgi zawierające dane odpowiedzialna jest jednostka jakaś organizacyjna np. agencja rządowa albo właściciel portalu. Zarówno pierwszy, jak i drugi przypadek są przykładami nierozproszonych i scentralizowanych ksiąg z danymi. Posiadają one zwykle jedną kopię, opierają się na jednej bazie danych i są prowadzone przez jeden podmiot.

Sieć Blockchain jest jednak zbudowana w sposób rozproszony. Jej działanie przypomina zdecentralizowane księgi. Oznacza to, że nie istnieje fizyczna kopia tejże księgi i nie ma ona organu kontrolnego. Upraszczając, użytkownik dołączający i uczestniczący w procesie działania sieci blockchain, posiada kopię danych blockchain w wersji elektronicznej, która podlega aktualizacjom. Proces ten zachodzi w synchronizacji z danymi innych użytkowników.

Dzięki zbiorowej pracy wszystkich użytkowników ten rozproszony system wciąż działa. Użytkownicy ci zwani są węzłami sieciowymi (network nodes) i uczestniczą z procesie walidowania oraz weryfikacji transakcji. W związku z tym słownikowa władza nad siecią rozdzielona jest na wszystkich ją użytkujących. Prosto mówiąc, jest ona zdecentralizowana.

Praktyka stosowana przez Blockchain

Nazwa Blockchain pochodzi od sposobu, w jaki są zorganizowane rekordy w rejestrze, według łańcucha bloków z danych. Poszczególne elementy zawierają listę transakcji. Są one widoczne i dostępne publicznie. Niestety nie można ich zmienić. Kolejno dodawane do łańcucha bloki tworzą zapis bloków.

Głównym powodem utrudnień w modyfikacji sieci blockchain są połączone ze sobą oraz zabezpieczone bloki. Utworzenie nowych bloków to kosztowna działalność obliczeniowa zwana górnictwem (mining). Górnicy weryfikują transakcje i grupują je w nowe bloki, które dodawane są do łańcucha. Są także odpowiedzialni za wprowadzanie nowych jednostek kryptowalut, przyznanych im w ramach wynagrodzenia, do systemu.

Każdy nowy blok powiązany jest z blikiem już istniejącym. Niemożliwa jest modyfikacja bloku poprzedniego, ponieważ chroniony jest on przez zasady matematyczne oraz kryptograficzne dowody. Ich rozwiązanie jest coraz trudniejsze wraz z dodawaniem nowych bloków.

Krótko mówiąc, blockchain jest łańcuchem bloków danych, uporządkowanych chronologicznie i zabezpieczonych z użyciem dowodów kryptograficznych.

Kryptowaluta

Kryptowaluta jest formą pieniądza w wersji cyfrowej. Stosowana jako środek wymiany przez użytkowników sieci. Informacje o transakcjach z użyciem krypto walut są dostępne publicznie w ramach rachunkowej księgi cyfrowej i mogą być one dokonywane pomiędzy uczestnikami danej sieci w sposób peer-to-peer bez angażowania pośredników.

Określenie „Krypto” dotyczy technik kryptograficznych, które wykorzystywane są do zabezpieczenia systemu kryptowalutowego, zapewnienia płynności w kwestii powstawania nowych jednostek oraz walidacji transakcji.

Pomimo że nie można wykopać wszystkich kryptowalut, to wiele z nich jak np. Bitcoin opiera swoje działanie właśnie na kopaniu. Cechuje je powolny wzrost podaży. Kopanie jest sposobem na tworzenie nowych jednostek kryptowaluty. Pozwala on na zniknięcie zjawiska inflacji i zagraża zwykłym walutom takim jak PLN lub USD.

Bitcoin

Bitcoin to pierwsza kryptowaluta, jaka została stworzona. Jest on najbardziej znany i medialny. Powstał w 2009 roku dzięki anonimowemu programiście lub grupie programistów pod pseudonimem Satoshi Nakamato. Kryptowaluta ta stworzona została jako zdecentralizowany system płatności elektronicznych, zabezpieczony matematycznymi dowodami i kryptografią.

Bitcoin nie jest jednak jedyną kryptowalutą. Istnieje wiele różnych tego typu walut. Każda posiada swe funkcje i właściwości. Nie wszystkie mają własną sieć blockchain. Niektóre utworzono na bazie innej sieci blockchain lub stworzono od podstaw.

Bitcoin podobnie jak inne krypto waluty posiada określoną podaż, po osiągnięciu, której system nie zezwoli na wygenerowanie kolejnych Bitcoinów. Podejście do podaży różni się w zależności od przyjętego projektu. W przypadku Bitcoina wynosi ona maksymalnie 21 milionów jednostek. Całkowita podaż podawana jest do informacji publicznie.
Kod i protokół Bitcoin ma charakter otwarto – źródłowy, co sprawia, że każdy może go przejrzeć lub skopiować i wykorzystać. Sukces Bitcoina uzależniony jest od programistów, którzy przyczynili się do tego, jak on w tej chwili wygląda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Giełdy Kryptowalut
4,0 rating
4,3 rating
W trakcie rejestracji można uzyskać darmowe 200 $
3,8 rating
Coxi.io to giełda kryptowalut założona w Polsce
3,8 rating
Coinquista to profesjonalna polska giełda.
3,8 rating
Sławomir Zawadzki, prezes stoi za projektem tej giełdy.
Polecamy sprawdzić

Musisz sprawdzić Bitcoin i programy afiliacyjne, które polecamy.

Aktualne tematy na forum
Guarda Portfel kryptowalut
Atomic Wallet
Ledger Nano S
Mycelium i exodus
Blockchain i electrum
Kryptowaluty Gielda
Wpisy na forum dyskusyjnym Kryptowalutygielda.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Kryptowalutygielda.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.